workshop

Dostluk seminar | سمنار الصداقة | dostluk semınerı

Milletlerarası Okullar ve MEB arasında sağlam köprüler kurabilmek, bu okullarda sağlıklı ve kaliteli eğitim verilmesine destek olmak, milletlerarası okulların Türk eğitim sistemine ne gibi katkılar sağlayabileceklerini konuşabilmek ve millerlerarası okulların birbirleri ile daha sıcak ilişkiler kurabilmeleri gibi amaçlarla düzenlenen “ISA Dostluk Semineri” 30-31 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Pulman Otel’de yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli temsilciler, il ve ilçelerimizden kıymetli yetkililer ve Türkiye’nin her yerinden gelen milletlerarası okullardan yöneticiler yer almaktaydı.

40

School representatives


60

international schools

3

Official
authorities


7

Education and Investment Institutions


Open dıscussıon wıth MEB

CHallenges and Solutıons

  How to be an effective international school according to MEB?

 • Bakanlık Temsilcileri
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Öğretim İşlemleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Challenges and solutions:

 • Students' certificates and denklik
 • Schools' licenses
 • Curriculum
 • Staff hiring and work permit
 • Teachers recruitment and training
 • MOBIS

Avenue Pullman Hotel, Istanbul
Date May 30 & 31, 2022
American Expert ROSWITHA SCHIEL

Cultural AwarenessWorkshop
Kültürel BilinçÇalıştay

Yasir Mesut

The Future of International Education in Turkey
Türkiye'de Uluslararası Eğitimin Geleceği

Burkay Ergören

MEB Representative
Bakanlık Temsilcisi, Okullar Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Funda Bayraktar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı